top of page

פעילות בתנועה לגיל הרך

פעילות בתנועה לגיל הרך, מועברת באמצעות חוגים שנתיים בגני ילדים, חוגים אחר הצהריים, חוגים בצהרונים ועוד... 

הנה לכם, כמה דוגמאות ותמונות, ובעצם, הצצה לפעילות בתנועה לגיל הרך אצלנו...

bottom of page